Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΛΛΙΩΣ! / ΑΑ!

HomeΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΛΛΙΩΣ! / ΑΑ!

 

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΛΛΙΩΣ! / ΑΑ!

 

Πρόσκληση: Ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
Χώρα: Κύπρος
Τοποθεσία: Εθνικό επίπεδο

Σκοπός του έργου είναι η ευαισθητοποίηση, εξοικείωση και παροχή γνώσεων και πρακτικών για τη προώθηση του σεβασμού, της δημοκρατίας, της αξιοπρέπειας και της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ διαμέσου της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης πολιτών που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, αλλά και των ίδιων των ΑμεΑ. Περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όπως δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων, δημιουργία βίντεο και ενημερωτικού υλικού, οργάνωση σεμιναρίων/εργαστηρίων, χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σε ΟΚοιΠ που ασχολούνται με ΑμεΑ, διάχυση υλικού και τελική εκδήλωση για τη παρουσίαση και διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου.

Ομάδες Στόχοι:

  1. ΑμεΑ/Άτομα με Αναπηρίες
  2. Επαγγελματίες που εργάζονται με ΑμεΑ σε οποιοδήποτε φορέα, οργανισμό, ίδρυμα ιδιωτικό ή δημόσιο
  3. Κοινωνικά δίκτυα των ΑμεΑ
  4. ΟΚοιΠ που ασχολούνται με ΑμεΑ
  5. Άλλοι φορείς, δομές, ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες, κ.α.

 

 

www.bodossaki.gr/build/

 

# BUILD

@BUILD – Building a robust and democratic civic space

@Bodossaki Foundation

@NGO Support Centre – Cyprus

@BUILDCERVproject

«Το έργο Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΛΛΙΩΣ! / ΑΑ! υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης το ΣΩΜΑΤΕΙΟ LEARNING CENTER FOR YOUTH – LCYOUTH. Το πρόγραμμα «Building a robust and democratic civic space» (BUILD) έχει ως στόχο την προστασία, την προώθηση και την ευρεία αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών της Ε.Ε., μέσω της στήριξης οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (OKοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο και της ενίσχυσης των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ Κύπρου με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,9 εκ. Συντονιστής του BUILD είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Ελλάδα) σε σύμπραξη με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (Κύπρος)».

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

 

 

 

Δελτίο τύπου:

https://www.elemesos.com/h-anapiria-allios-aa/